FAS 3 (E DAGBOKSVECKE)

på mangskogiska

- Kenneth Larsson november 2003 -

 

 

MÅNDA

Tidit på môrane väcker mä klocka

ja kravler mä opp å får på ene socka

den annre fâr unner ett skåp i e vrå

se ja får ta reserven – e som ä blå

Mä brynja bakfram å livremma vrängd

drecker ja kaffe mä vetelängd

å blär i tininga se trött,

men ingen rik släkting ha dött

I unikaboxen blir dä rågmjôlskake

- e tôrr å gammel som ja sjâl ha bake

å en falukôrv sänna direkt iffrå Scan

Har ja tur stârter Volvon å iväg te stan

Där ja vänter på kväl i nô schlags proschäkt

- Tänk om live vûre nô ânne än jäkt!

 

 TISDA

Usch, nu ä rä tisdan - veckas vârschte dag

Da känner ja mä allti liksom extra svag

Vila iffrå helga ä borte å glömd

å ôrken känns redan som att han ä helt tömd

Inte ens kaffekôppen gir mä nôn fart

- Å, Herre Jesses, ä rä inte helga snart!

I kylskôpe tar ja seste kôrvsnarten

å häver mä i bil å tröcker på stârten

Men den stömpern vill heller inte igang

- skâ ja läre å ta häst å vang?

Te schlut får ja fart på’n mä lock å pock

å pomping mä gasen å möe chock

En halvtimme försena ränner ja in te sest

Å sätter mä å kârver på e furulest.

 

ONSDA

Guschelôv, nu ä vi ôtminstne mett i vecka

- Dä geck tvârfort detta, som ho sae flecka!

På onsdan ska en fell väre på sin tôpp

i det evige ekôrrhjules lôpp

Ätter meddan setter ja mest å drömmer

om jäntanes rake nätstrûmpsömmer

För i kväll ä dä träff mä Gammeldansens vänner

da får ja plocke fram mene helgdâss-tänner

å gräve i skôpe ätter extra dyrt rakvatten

på hûvve dûger inge anne än svettremshatten

Te sest kôster ja på mä en fârsk pris mä snus

drecker en Pripps å steger iväg te Fôlkes Hus

Här ä dä som dä bruker - fôlkâllt å vârt å trangt

Å nä ja går hem känns dä välditt langt.

 

TORSDA

Men hô i all vâla ä dä som tjuter

- ä dä ambulansen som står uttom å tuter?

Ä dä klocka lange, ja som jämt nyss kom hem

bare ja blinker gär dä ont i hôr lem

Fast dä ä som dä bruker – dä ä like stött

ja ha fått en tåcken krôpp – inte skâpa för ârbött

Dä ä ittnô å järe ôt, ja får lägge på ett kûl

för idag skâ ja bôrre minst sjuttifem hûl

Dä ä kônstit - på nô vis går att denne dagen åg

fast pulsen ä hög å arbesslusta låg

Nä ja setter ve teven å ser på ”Farmen”

se går mene tanker te Kari mä barmen,

å den tvålfagre Inga mä dä goe skratte

tess ja blir väckt i sôffa tå e nödi katte.

 

FREDA

Nu ä dä freda, vesst ä dä e ljusning!

Den ser ja fram imot mä förtjusning

Mä unikaboxen å portföljen i hännra

mä lange steg imot bil ränner ja

Nu i slute på vecka går alltschlag se lätt

å på ârtsôppa senna i går äter ja mä mätt

Tia går fort – dä va jämt nyss môrane

men nu ä ho tre å ja går in jönnom dôrane

på bolage å köper mä pilsner å renat

men hanntage på portföljen går åv – förbenat!

Dä kraser se lett å blir blött unner foten

Tänk att öde kan väre se elakt imot en!

Nu har ja bare rå mä jämt e flaske

tå dä billige diamantvinsblaske.

 

LÖRDA

Fast ja ligger te tôlv se blir dagen dryg

dette billige vine får ja fell drecke i smyg

nä ja setter ve teven i affta å drömmer

att ja som miljonär te Mallôrka römmer

För nu ä dä dags å få trettan rätt

en kan fell inte ha otur på alle sätt

Men Läjschäster vinner å Leeds kammer nôll

- Skâ en behöve lär dom te å sparke bôll?

Mä sju rätt kommer ja inte se langt

Jämt bort te bygdegårn, å där ä dä trangt

för i kväll ä dä dans te John-Stures mä Rut

Dä va att fanken att dessärvine tog se fort slut

Nu kan di stå där å tråne, Kari å Inga

För danse nöckter gär ja inte ens om ja ä tvinga.

 

SÖNDA

En sönda kan förbrukes på mange sätt

men för mäg ä dä bare ett som ä rätt:

Först ligger ja still te klocka ä tie,

sänna vrir ja mä å byter sie

Nä klocka ä ett går ja opp å på huse

där setter ja utta te å tänne ljuse

Ätter detta se blir dä en kaffekôpp

å da äntligen vackner min vesne kropp

Ja se pigg blir ja att ja nästan får lust

å gå ut å gå en sväng männas dä ä ljust

Men da drar dä i öga å ja blir se trött

snart ligger ja i sänga å sôver se sött

Dä ä se gôtt å ta igen sä e vänning

å se fram imot helga mä spänning.