Mangskogs

ministeriallängder

Avskrift av Kenneth Larsson

Filformat Excel

 

 

 

Födde (Births) 1688 - 1845

Födde (Births) 1846 - 1947

Vigde (Marriages) 1713 - 1780

Döde (Deaths) 1691 - 1860

Döde (Deaths) 1861 - 1970

 

 

 

Åter till Ancestor