Mangskogs

ministeriallängder

Avskrift av Kenneth Larsson

Filformat Excel

 

 

 

Födde 1688 - 1845

Födde 1846 - 1947

Vigde 1713 - 1780

Döde 1691 - 1860

Döde 1861 - 1970

 

 

 

Åter till Ancestor